")
İslam iqtisadiyyatı seminarında söhbəti. 29/1/64.
Şəkillər