")
İsalmai Şuranın açılışında söhbəti. 10/3/1363.
Şəkillər