")
Gülpayqan tələbələrinin görüşü.
1389-cu ilin görüşləri