")
Dəheye Fəcrdə xarici qonaqların cəmində söhbəti. 16/11/1363.
Şəkillər