")
Mir Hüseynin həzrət Ayətullah Ərdəbili ilə xüsusi müsahibəsi. 27/9/1361.
Şəkillər