")
İslam inqilabı qələbəsinin əvvəllərində seçkilərdə iştirak etməsi.
Seçkilər