")
Xorasani Rəzəvinin yaxşılıqa dəvət və pislikdən çəkindirən qərargahının konfrans icraçısı heyətinin görüşü.
1395-ci ilin görüşləri