")
Tatars şiələrinin rəhbərinin görüşü.
1389-cu ilin görüşləri