")
Əmirəl-möminin mədrəsəsinin əminlər üzrə heyəti görüşü.
1395-ci ilin görüşləri